Thơm ngon hấp dẫn

  • <pre class=Notice (8): Undefined index: alt [APP/views/elements/slider/slider_content.ctp, line 31]" />
    GỎI SỨA. Giá: 70.000đ
  • MÌ XÀO RAU. Giá: 60.000đ
  • LẨU GÀ. Giá: 190.000đ
  • MỰC CHIÊN XÙ. Giá: 80.000đ
  • CHÁO HẢI SẢN. Giá: 50.000đ
  • BẠCH TUỘC NƯỚNG. Giá: 75.000đ
  • CÁ MÚ HẤP. Giá: 420.000đ / kg
  • GHẸ SỐT ME. Giá: 320.000đ / kg